Vores færiste kan bære op til 24 ton aksellast

Færistens styrke og bæreevne

Ved hjælp af et gennemtænkt design, er det muligt at bygge færiste i alle tænkelige størrelser og til alle tænkelige belastninger

Vores færiste bruges på mange forskellige typer af veje, hvor trafikbelastningen også er varierende fra sted til sted. Derfor har vi haft behov for at kategorisere vores færiste, så vi nemmere kan vejlede kunden i hvilken styrke færisten skal have på den pågældende vej, med den pågældende belastning. For jer som kunder betyder det også at det er nemmere at vælge den mest omkostningseffektive færist til opgaven.

Vi har en meget stor viden omkring belastningsmulighederne, og står altid klar med rådgivning til bygge– og anlægsprojekter. Uanset om du har behov for en færist til indkørslen til dit sommerhus, eller store vejprojekter, så kan vi hjælpe.
Nedenfor kan du se de fem kategorier vi har delt færistene op i.


Note: Kategoriseringer, valg af belastningsklasser og overkørselshastigheder kan altid optimeres ud fra en konkret trafikvurdering/optælling, Vi står altid til rådighed ift. rådgivning om bæreevne

Standarder og belastningsklasser

Vi sælger færiste i mere end 5 forskellige lande, der hver især har deres egne måder at kategorisere akseltryk. Beregninger af vores færistes holdbarhed bliver derfor et sammensurium af landespecifikke aksellaster, forskellige afstande imellem akslerne, ønskede overkørselshastigheder (og dertilhørende bremsekræfter) på den pågældende vej. Oveni kommer så landespecifikke metoder til at påføre lasterne på selve konstruktionen. Sidst men ikke mindst, er de partielkvotienter (materiale og lastsikkerheder) der bruges i beregningerne forskellige fra land til land.

Vi bliver ofte spurgt om der findes en officiel standard for beregning af styrken på færiste. Efter at have ledt i 5 år, må vi konkludere at det gør der desværre ikke. Derfor har vi valgt at kategorisere færistene i forskellige klasser, alt efter hvilke hastigheder og belastninger de er beregnet til. Hvad der er vigtigt at notere sig er, at valget af belastningsklasse også indbefatter en stillingtagen til mængden af trafik på det pågældende sted. En lastbil om året belaster selvfølgelig konstruktionen mindre, end 10 lastbiler om dagen gør.

Så er vi tilbage til den manglende færiststandard. For efter konstateringen af at der ikke findes en officiel færiststandard, så bliver vi ofte spurgt om vores færiste så er beregnet i henhold til Eurocode (fælleseuropæisk beregningsstandard). Det korte svar er ja! Det lange svar er lidt mere teknisk:

Ifølge Eurocode har ingeniøren ”lov” til at fordele lasten fra et hjul ud på et større areal end det areal der rent faktisk bliver belastet på en færist, når et hjul kører over. Lidt simpelt sagt, så tillader Eurocode at lasten fra et hjul fordeles på et areal der svarer til to rør. I virkeligheden vil et rør være det mest realistiske. Belastningsmæssigt har vi, for at få et realistisk billede, kigget ud over Eurocode og bruger belastningseksempler fra hhv. en svensk og en ældre tysk standard. Begge standarder foreskriver at lasten fra køretøjets hjul fordeles på en mere realistisk måde, end Eurocode gør. Partielkvotienterne fra Eurocode og de andre standarder anvendes – så vi kan med god samvittighed sige at vi mere end overholder standarden, selv om der ikke findes en.

Styrke/belastning

Konstruktionen er gennemregnet af et eksternt ingeniørfirma, og LHFENCE kan imod forlangende udlevere beregningsrapporten.

Udvalgte cases

Vi har hjulpet mange forskellige brancher

Naturstyrelsen, Danmark

Færiste med betonfundament til vildsvinehegnsprojekt

Det Danske Forsvar, Danmark

Færist med stålfundament til tung transport

Trafikværket, Sverige

Færiste med stålfundament til Trafikværket i Sytgötaland

Skei Seter, Norge

Færist med stålfundament og tilvalg af vinterdæksel

Aalborg Kommune, Danmark

Færiste med stålfundament og ubehandlede rør

Skovbrug i Trøndelag, Norge

Galvaniseret færist med stålfundament til befærdet skovvej

Landbrug i Aust-Agder, Norge

Galvaniseret færiste med stålfundament til landbrug

Privat kunde i Basel-Lan, Schweiz

Galvaniseret 2x3 meter færist med stålfundament

Privat kunde i Niederösterreich, Østrig

Færiste med stålfundament og ubehandlede rør

Interesseret i at høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig