Vores færiste kan bære op til 20 ton aksellast

Færistens styrke og bæreevne

Ved hjælp af et gennemtænkt design, er det muligt at bygge færiste i alle tænkelige størrelser og til alle tænkelige belastninger

Der findes ikke en standard måde at opdele køretøjers belastninger på underlaget, som er dækkende for samtlige af de lande vi sælger vores færiste til. Derfor har vi valgt at kategorisere vores færiste ud fra 3 belastningsklasser: klasse I, II og III (KLI, KLII og KLIII).

Klasserne er opdelt således:
KLI: op til 3.500 kg. køretøjer.
KLII: tom. 10 t. aksellast. Altså almindelig lastbiltrafik. Få lastbiler om ugen med lav hastighed.
KLIII: tom 16 t. aksellast. Specialtransporter og mange lastbiler om ugen.

I nogle lande, eksempelvis Norge, kan der være specielle krav til amtsveje (fylkesveje) eller andet. Til disse situationer laver vi endnu stærkere færiste, og har indført en KLIV. KLIV kan klare aksellaster over 20 t. med meget høje hastigheder.

Alle vores færistes kritiske komponenter er beregnet iht. Eurocode af eksterne ingeniørfirmaer (COWI Danmark og DIS Danmark) ud fra ovenstående belastningsklasser. Beregningsrapporter haves af LHFENCE.

Udover de teoretiske beregninger, er der udført en række statiske værkstedstests af holdbarheden på fundamentet under forskellige forhold. De første af vores systemer har nu været testet i virkeligheden i over 6 år uden nævneværdige fejl på komponenter. Vi har benyttet erfaringer og beregninger fra de første systemer til at forbedre og konstruere de senere tilkomne designs.

Styrke/belastning

Konstruktionen er gennemregnet af et eksternt ingeniørfirma, og LHFENCE kan imod forlangende udlevere beregningsrapporten.

Udvalgte cases

Vi har hjulpet mange forskellige brancher

Privat kunde i Niederösterreich, Østrig

Standard færiste med stålfundament og ubehandlede rør

Privat kunde i Basel-Lan, Schweiz

Galvaniseret standard 2x3 meter færist med stålfundament

Landbrug i Aust-Agder, Norge

Galvaniseret standard færiste med stålfundament til landbrug

Skovbrug i Trøndelag, Norge

Galvaniseret standard færist med stålfundament til befærdet skovvej

Aalborg Kommune, Danmark

Standard færiste med stålfundament og ubehandlede rør

Skei Seter, Norge

Standard færist med stålfundament og tilvalg af vinterdæksel

Trafikværket, Sverige

Standard færiste med stålfundament til Trafikværket i Sytgötaland

Det Danske Forsvar, Danmark

Standard færist med stålfundament til tung transport

Naturstyrelsen, Danmark

Standard færiste med betonfundament til vildsvinehegnsprojekt

Interesseret i at høre mere?

Udfyld formularen og vi kontakter dig

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.